Karlovački korzo 1940. godine - fašnik

Karlovački korzo 1940. godine - fašnik, suđenje princu karnevala na Trgu bana Jelačića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.