Ringišpil 1970.-tih na sajmu u Karlovcu

Ringišpil 1970.-tih na sajmu u Karlovcu

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.