Šipuševa ulica - poplava 1939.

Na fotografiji vidimo sjeverni dio nekadašnje Mejašićeve ulice , danas Josipa Šipuša, izgrađenog na pogorelini Zrinjskog trga poslije požara 1895. godine. Južni dio ulice izgrađen je 1940. – te, nakon poplave . Počinjemo s jednokatnicom s lijeva: Nikola Dubaić 26. srpnja 1904. moli „Slavno gradsko poglavarstvo za blagohotno podjeljenje gradjevne dozvole za novogradnju jednokatne stambene kuće“, (parcela je označena kao kat. čest. broj 628, nacrt i položaj Robert Reiss). “Pošto je gradjevna saisona jur odmakla, te sgradu ove godine pod krov staviti kanim, a korištenje razizemlja još ove godine u uporabu uzeti želim, to molim upitanu dozvolu meni u najkraćem roku blagohotno podijeliti. Bilježim se Veleštovanjem.“ Slavno gradsko poglavarstvo gospodinu Nikoli Dubaiću 26. srpnja 1904. godine „priobćuje da proti osnovanoj gradnji stambene kuće trgovca Nikole Dubaića nema zaprieka, jer se u nacrtu naznačeni gradjevni pravac slaže s osnovnim pravcem regulatorne osnove za dotični trg“. Prema zapisniku od 24 / 6 1905. (broj spisa 8260) pred gradsko poglavarstvo dolazi graditelj gospodin Robert Reiss u zastupanju g. Nikole Dubaića i nakon povjerenstvenog očevida „moli podjeljenje stambene dozvole za izgradjenu jednokatnu kuću“. Na očevidu na licu mjesta bili su prisutni od strane Gradskog poglavarstva: vijećnik Milan Horvat, gradski inžinir Alfred Kappner, gradski fizik dr. Izidor Vinski, od strane gradskog zastupstva Antun Platzer (povjerenstvo novoj sagradjenoj kući podjeljuje broj 18). Kasniji vlasnici kuće bili su Rendulić Stanko i Zora. Od 1996. godine na adresi zgrade Šipuševa 6 nalazi se Baptistička crkva. U „Karlovačkom leksikonu“ izdanom 2008. g. stoji podatak da u Karlovcu danas ima stotinjak vjernika te kršćanske sljedbe nastale u Engleskoj i Sjevernoj Americi 1630. do 1640. - te. Crkva je u Domovinskom ratu pokretala različite humanitarne akcije, a s programom „Moj bližnji“ skrbi za petstotinjak obitelji u gradu. Slijedeća kuća je današnja Šipuševa broj 4: Trgovac Gjuro i Dragica Milković iz Krašića mole 5. lipnja 1906. godine blagohotno podjeljenje gradjevne dozvole za novogradnju jednokatnice na Zrinjskom trgu , na svom gradilištu k. č. 476. Također mole da se podijeljena gradjevna dozvola po obavljenom očevidu dostavi graditelju gospodinu Robertu Reissu, „kojemu su izvedenje naumljene gradnje povjerili, a koji će ih prilikom očevida i zastupati“ (susjedi jesu: gg Nikola Dubaić, David Kramer, Maksim Svilar i gospodja Adela Schmarda rodjena Ćilić). Ali Gospođa Adela Schmarda Ćilić, supruga kraljevskog domobranskog četnika (majora) u Zagrebu, ulaže UTOK proti gradnje kuće Gjure Milkovića: „Kako sam iz podnešenih nacrta za gradnju jednokatnice razabrala želio bi susjed čitavi medjuprostor (tako zvanu „gasicu“) ležeći izmedju moje kuće i prostora na kojem je susjedna izgorjela kuća stajala izgraditi. Izuzet bi bio samo svietlik koji bi služio za razsvietu njekih prostorija moje kuće. Navedeni medjuprostor uživali su od vajkada, dokle je jošte susjedna kuća stajala u njegovoj cjelosti oba susjeda – zatvarala su ga jedna vrata, a služio je obim kućam za razsvjetu prostorija koje dobivale su iz njeg zrak i svjetlo. Napokon služio je taj prostor obim kućama za kaljužnicu, pa iz toga sliedi da imade svaki od nas susjeda stanovita prava na čitavi taj medjuprostor, koja se prava nedadu raspolavljanjem tog prostora jednostavno riešiti.“ Prema zapisniku s očevida podijeljena je molitelju Gjuri Milkoviću gradjevna dozvola (broj spisa 7004, 22/6. 1906.) uz sliedeće uvjete: da kuću stavi u isti pravac u kojem stoji kuća g. Dubaića i kuća Adele Schmarda, a stambena dozvola za jednokatnu novogradnju dobivena je 21 / 5. 1907. Gradjevnu dozvolu 18.svibnja 1922. godine za dogradnju mansarde na stambenoj jednokatnici dobiva Ivan Gjačić (broj spisa 4730/22., g. o. 445, novi broj katastarske čestice je 629, prema nacrtu M. Navečere, ovl. graditelja). Uporabna dozvola za nadogradnju gore spomenute kuće dobivena je 16. listopada 1922. “Jedino se odredjuje svrsishodna izmjena ulaznih vrata u novogradnju, obzirom na stubište, koje dolazi tik do vrata.“ (U Državnom arhivu postoji dokument iz vremena „Narodne republike Hrvatske“, od 25.VII. 1947., u naslovu Gradski narodni odbor, predmet : dvospratnica u Mejašićevoj ulici, određuje se komisija za KOLAUDACIJU 31. VII. 1947. za izvedene radove na dvospratnoj stambenoj zgradi. Smrt fašizmu – Sloboda narodu.) Posljednja u nizu i posljednja sagrađena je današnja Šipuševa broj 2 – uglovnica s Vraniczanijevom ulicom: Tu je nekad bila kuća gospođe Adele Schmarda Ćilić, tik do Gjačićeve (na kat. čest. broj 479). Na uglu bloka, građevnu dozvolu aprila 1931. godine za novogradnju stambene dvokatnice prema nacrtu ing. Branka Petrovića dobivaju dr. Gajo i Danica Petrović (nova oznaka kat. čest. 632/1-c ). Uporabna dozvola izdana je 25. novembra 1931. (susjedi: Gjačić Ivan i Marija, Pavić Rade i Prahić Vatroslav). O dr. Gaji Petroviću potražite komentar na KAfotki : Ljekarna „K sv. Ćirilu i Metodu na Baniji“. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.