Bombardiranje Karlovca 1944. - Preradovićeva ulica

Kuća br. 13 u ulici sv. Barbare (danas Preradovićeva 6) prema zapisniku sastavljenom kod Poglavarstva sl. i kr. grada Karlovca 25. rujna 1907. bila je u vlasništvu Elvire Jordan r. Resman. Broj spisa 12365, od 28. IX. 1907. govori da je „pred Gradsko poglavarstvo pristupio g. inžinir Peyer i moli u ime gospodje Elvire Jordan, vlasnice kuće broj 13 u ulici sv. Barbare dozvolu za izmjenu starih dućanskih otvora sa novima, te izmjenu drvenog zidja sa novim iz opeke. Nakon očevida na licu mjesta povjerenstvo proti naumljenoj radnji prigovarah neima, jedino moliteljica sa svojim portali ne smije izaći dalje na pločnik nego kako stoji prva daljnja stuba njezini glavni dućanskih vrata.“ Elvira Jordan (1851. – 1925.) bila je kćer trgovca Matije Resmana kućevlasnika uglovne zgrade Pavleka Miškine 1. – Stross. trg. Udala se za veleposjednika i karlovačkog gradonačelnika Antuna Jordana. Bila je dobročiniteljica. Svoju je imovinu nakon smrti ostavila Uboškoj zakladi, a vrijedan namještaj, zlatnina i srebrnina prodani su na javnoj dražbi. Zahvalni građani, kratku su ulicu od šanca do Strossmayreovog trga, 1936. godine prozvali njezinim imenom. Do nedavno kuća u privatnom vlasništvu prodana je raznim stanarima. U dvorištu je trijem kojim se ide u stanove na katu. Dio stanova ima pogled na ulicu a dio na rijeku Kupu. Danas je lijevo od ulaza u kuću „Modni ženski krojački salon“ Biserke Mejašić, a desno od ulaza „Modni kutak“ – Krojačko trgovački obrt, vlasnica Ana Marija Brezetić. Slijedeća kuća je nekadašnji broj 11 u ulici sv. Barbare, danas Preradovićeva 8. Vlasnica stare kuće 1902. g. bila je Kristina Macuth r. Popović. Prema broju spisa 7509 / 1926. od 14. lipnja 1926. novi kućevlasnik Ivan Bezjak dobiva odluku o gradjevnoj dozvoli: „Kućevlastniku i trgovcu u Karlovcu, Ivanu starijem Bezjak dozvoljava se da može i smije na vlastitoj kući izmijeniti postojeća vrata i prozor u poslovne prostorije tako da će vrata imati svjetli otvor od 1,45/2,60 m a prozor 1,45 / 2,10 m providjen željeznim kapcima. Budući da će tom pregradnjom biti uklonjeni lukovi nad tim otvorima, to treba nad svakim otvorom ugraditi po tri željezna nosioca (tračnica profila 11,7 m).“ Danas u prizemlju zgrade, na ulazu stoji natpis „Naš dom“ d.o.o za izvođenje radova, a desno od ulaza je poslovnica „Volksbank“. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.