Cvjetni korzo 1950.

Na slici: Toma Morsan, Stipa Hibler, Mirica Morsan, Bruna Banda, Đurđa Benko, Gordana Latković, Franjo Kern

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.