Biciklijada 1. svibnja 1952.

Na biciklu predvodi Biciklistički klub Josip (Mata) Zaborski 1. svibnja 1952. godine fotografirano na Korzu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.