Prva elektro-tehnička izložba 4. 9. 1934. u Zorin domu

Medicina - Prva elektro-tehnička izložba 4. rujna 1934. u Zorin domu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.