U šetnji 1944.

Dražen Badanjak: "Gospođa u svijetlom kaputu do zida je moja baka Zorica Šćulac rođ. Škufca (Bakar,1919.-Karlovac, 2007), a u kolicima je moja mama (također Zorica, sada umirovljena profesorica iz Ogulina, udana Badanjak) tada stara 2 godine. Iduće godine, nakon ulaska partizana u Karlovac, suprug Petar je uhićen i pogubljen nakon nekoliko mjeseci na nepoznatoj lokaciji, a baka sa dvoje djece (Zorica i Berislav, tada 7 god.) istjerani iz stana. Veliko hvala obitelji Mrkonjić/Rončević na objavi ove fotografije".

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.