Gradska limena glazba 1977. godine

Gradska limena glazba 1977. godine; 1. red: Franjo Cvitković - tenor i sax, Drago Gašpert - tenor i sax, Drago Pavlačić - truba, Stanko Poljančić - kapelnik, Sando Mačečević - truba, Željko Bobinac - klarinet, Robert Cvitković - klarinet; 2. red: Božao Kunić - bariton, Anton Melheim - truba, Ivica Benčić - doboš, Eduard Cvitković - klarinet, Vlado Stanojević - klarinet, Viktor Peršun - klarinet; 3. red: Slavko Štefanac - truba, Velimir Tomljanović - truba, Josip Pavlačić - truba, Darko Blaj - truba, Ivan Planinac - trombon, Marijan Blaj - trombon, Mile Milanović - truba; 4. red: Tihomir Gašpert - f bas, Blagoje Čanić - b bas, Milo Dragić - f bas, Joža Matan - ćinele

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.