Radićeva ulica

Uglovnica Radićeva 16 - Mažuranićeva 1 - poznata je kao kuća Gašparović (na fotografiji - kuća koja ima 5 mansardi prema Radićevoj a tri prema Mažuranićevoj ulici). Najraniji dokument o vlasništvu koji sam našla u Državnom arhivu pod brojem 5829 / 907. od 14. V. 1907. je zapisnik sastavljen kod Gradskog poglavarstva u kojem trgovac Teofil Sever (unajmitelj u kući Đure Gašparca) moli gradjevnu dozvolu za gradnju prizemne peći za pečenje kruha (nacrt + položaj Ivan pl. Križanić). Slijedeći unajmitelj prostora je tt. Vaso Vujanović, vlasnik Jugoslavenske tvornice glazbala u Karlovcu, koji 25. rujna 1930. dobiva odluku o adaptaciji pročelja (broj dok. 12129 / 30.) (pripremila Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.