Hrvatski sokol 1927., Ljubomir Vyroubal prvi u vrsti

Hrvatski sokol 1927. godine, Ljubomir Vyroubal prvi u vrsti

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.