Fix idea u Centralu

Hotel Central - Fix idea: Vlado Kolarić, Ivica Rusan, Željko Mačešić i  Boris Borošić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.