Primanje u pionire 1958.

Primanje u pionire 1958. godine u Osnovnoj školi Dragojla Jarnević

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.