Kardinal Franjo Kuharić u Nacionalnom svetištu svetog Josipa 1991.

Kardinal Franjo Kuharić u Nacionalnom svetištu svetog  Josipa 1991. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.