Auto cross

Auto cross - AMD Karlovac organiziralo je po prvi puta u Jugoslaviji AUTO CROSS 21. srpnja 1974. godine. Vozio se na stazi u selu Perinčići iza škole na Velikoj Jelsi. Sudjelovali su vozači iz tadašnjeg ČSSR-a i Jugoslavije. Druga utrka organizirana je 1975. godine i vozila se na Slunjskim brdima.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.