Kupanje na Korani 1982.

Branka Bijelić i Vesna Kajfež na "tri ploče" - Korana 1982. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.