Postavljanje "kamena temeljca" za bolnicu na Švarči 1964.

Postavljanje "kamena temeljca" za bolnicu na Švarči 1964. godine - Veco Holjevac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.