Slovoslagari - Štamparija Ognjen Price 1961./1962.

Tone Kasunić, Draža - Dragan Mihajlović, Siniša Janačković, Nikola Zoričić - Mika, Milan Popović, Janko Otujac, Jura Vinski, Josip Bencek, Ivo Hauptfeld, Vojo Surla, Mile Magdić, Branko Lekić - Relja, Žarko Rušnov + 3 šegrta

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.