Štamparija Ognjen Prica 1961.

Štamparija Ognjen Prica - Karlovačka tiskara 1961. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.