Rukometni klub Dubovac

Rukometni klub Dubovac - Milan Brkić, Ivan Pavlaković, Goran Boreli, Samarđija, Zdravko Štedul, Vlado Justament, Branko Lakić
Donji red s lijeva: Milan Ribić, Matija Justament, Branko Mrkšić, Milan Ratković, Damir Blažević, Mario Vlahović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.