Sajam knjiga ispred Zorin doma, lipanj 1982. godine - štand sa stripovima

Sajam knjiga ispred Zorin doma, lipanj 1982. godine - štand sa stripovima

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.