Osnovna škola u Hrnetiću 1948., 3. i 4. razred

Osnovna škola u Hrnetiću 1948. godine, 3. i 4. razred

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.