Gimnazijalci 4. A na proslavi petogodišnjice mature 1972.

Gimnazijalci 4. A na proslavi petogodišnjice mature 1972.  godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.