Foginovo kupalište 1936. godine

Foginovo kupalište 1936. godine - ljuljačke, njihaljke....

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.