VAGA 1982. - finalna večer u Sportskoj dvorani

VAGA 1982. godine - finalna večer u Sportskoj dvorani: Edita Gojak i Milorad Božić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.