Vunsko polje zima 1967.

Vunsko polje, vjerojatno 1967. godina, dizalica - gradilište sportske dvorane na Rakovcu. Desno, tribine za Svjetsko vatrogasno prvenstvo (CTIF), 1966. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.