Noćni bar na Lošinju

Gutačica vatre u hotelu Punta na Lošinju u pratnji - grupa Arti.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.