OŠ Dragojla Jarnević 1972. godina 1.A

Osnovna škola Dragojla Jarnević 1972. godina 1.A, učiteljica Danica Podvinski

Tatjana Protulipac, Branislav Kneževič, Branislav Mutavdžija, Siniša Radetić, Ljiljana Ljepović, Mirjana Matuzić, Milena Tesla, Vesna Štos, Marioi Mlačak, Sanja Dokić, Željko Obajdin, Melita Đurašević, Jelena Kljajić, Škočić, Igor Čepurkovski, Zdenko Cvitković, Mladen Osredečki,Vesna Mandić, Mladen Rakočević, Darko Savić, Snježana Bogdanović, Irena Crnić, Boris Biličić, Jelena Bućan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.