Izviđači - Turanj na moru 1980.-tih

Izviđači - Turanj na moru 1980.-tih
Smjena u izviđačkom taboru Saveza izviđača općine Karlovac 1980.-tih godina - Turanj na moru

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.