Na Korani 1966. godine: Frka, Buba, Marina, Čuča, Mira, Smiljka, Mišo, Hrga i Prpa

Na Korani 27. lipnja 1966. godine: Frka, Buba, Marina, Čuča, Mira, Smiljka, Mišo, Hrga i Prpa

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.