ŠK Građanski - ŠK Olimpija 1926. godine

ŠK Građanski - ŠK Olimpija 1926. godine
ŠK Olimpija: Mršić, Kovač, Car, Delić, Markus, Čortan, Delić, Cerinić, Baličević, Pintar, Romčević, Derkus, Šubat

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.