Ekonomska škola 4. B - 1986./1987.

Ekonomska škola 4. B - 1986./1987.
Gordana Zoraja, Vlatka Berdik, Natalija Relić, Mirjana Živković, Vlasta Radočaj, Dragana Radojčić, Romana Rak, Zoran Grković, Ivanka Jarmek, Nevenka Golub, Slađana Hrstić, Ljiljana Smok, Mirjana Kučinić, Ljiljana Beg, Zdravka?, Nada Galović, Natalija Vidović, Tanja Šimić, Svijetlana Celinšćak, Irena Berša, Željko Stipetić, Željka Željković, Sanda Valčić, Jovanka Đurić, Sanja Frketić, Branka Žigić, Marica Bakin, Berislav Besedić, Nada Paulić i razrednica Slavica Jurković (na slici sa učenicima je Eleonora Teodorović)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.