Danica Bartolac s kćerkom Zdenkom na Kupi kod Kvake 1945.

Danica Bartolac s kćerkom Zdenkom na Kupi kod Kvake 1945. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.