Dan dječje radosti u "Tehnomerkuru", 31.12.1958. godine

Dan dječje radosti u "Tehnomerkuru", ili Djed Mraz 31.12.1958. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.