Đorđe Petrović 1957. godine kao apsolvent Akademije likovnih umjetnosti

Đorđe Petrović 1957. godine kao apsolvent Akademije likovnih umjetnosti. Te godine je diplomirao i imao u Karlovcu svoju prvu samostalnu izložbu.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.