Veletrgovina gvožđem M. Ulemek (fotografija i račun)

Veletrgovina gvožđem M. Ulemek (fotografija i račun)
Račun ustupio Goran Ringel 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.