Banjavčićeva ulica 1966. ili 1967. godine

Banjavčićeva ulica 1966. ili 1967. godine
Jaca Jakšić (sa sunčanim naočalama) u Banjavčićevoj ulici 16 , ispred kuće dr Banjanina. Tu je u prizemlju živio "Bongo", Branko Tomac.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.