Vraniczanijeva ulica 1973. godine - Ljubo Jelčić na špagi vuče autić sa Nikolom Matovinom (okrenut leđima), u pozadini (desno) Oliver Mlakar i Marija Sertić

Vraniczanijeva ulica 1973. godine - Ljubo Jelčić na špagi vuče autić sa Nikolom Matovinom (okrenut leđima), u pozadini (desno) Oliver Mlakar i Marija Sertić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.