Stoljetna poplava 1939. godine - Korana, povratak u Mekušje

Stoljetna poplava 1939. godine - Korana, povratak u Mekušje

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.