Doajen hrvatskog slikarstva Šime Perić u Karlovcu krajem 1930.-tih godina (prvi s lijeva) kao šegrt u trgovini obitelji Šomek na Baniji

Na fotografiji prvi s lijeva je Šime Perić jedan je od najuglednijih i najznačajnijih hrvatskih slikara, koji je ove godine zahvaljujući posredovanju umjetnice Anabel Zanze Gradskom muzeju Karlovac za Zbirku modernog i suvremenog slikarstva darovao sliku Nemir (1971.) Šime Perić je darovao sliku Gradskom muzeju Karlovac u spomen na svoj mladenački boravak u gradu Karlovcu od 1935. do 1939. godine kada je po majčinoj preporuci radio kao šegrt u trgovini obitelji Šomek na Baniji i pohađao srednju školu trgovačkog usmjerenja. Boravak u Karlovcu ostao mu je u živom sjećanju: šetnje uz Koranu, karlovačka magla i ono što se pokazalo najvažnijim za daljnju budućnost prepoznavanje sklonosti estetskom i prilika da aranžirajući izlog trgovine pokaže svoj talent, pa i želju da bude umjetnik.

Biografija: Šime Perić rođen je 1920. u Antofagasti u Čileu. Djetinjstvo je dijelom proveo u Čileu, a dijelom u Ložišćima na otoku Braču. Akademiju za primijenjene umjetnosti završio je u Beogradu 1952. godine u klasi prof. Vase Pomorišca, a tijekom studija 1949. godine jedan je semestar studirao fresko slikarstvo na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts u Parizu. Po završetku studija do 1957. godine stvara u Majstorskoj radionici prof. Krste Hegedušića u Zagrebu, a potom se pridružuje se grupi „Mart“ te aktivno sudjeluje u radu Galerije Forum u Zagrebu. Do 1965. godine bavi se kopiranjem fresaka u sakralnim objektima od Istre do Makedonije, a potom nekoliko godina djeluje kao samostalni umjetnik. Godine 1969. godine postaje docent, a potom i izvanredni, te redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tijekom pedagoškog rada odgojio je nekoliko generacija sjajnih umjetnika. U mirovini je od 1984. godine. Zapaženu monografsku izložbu održao je u Modernoj galeriji u Zagrebu 1988. / 89. godine, a velika retrospektivna izložba opusa Šime Perića organizirana je u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu 2000. Godine. Godine 2003. objavljena je monografija posvećena njegovom slikarskom i kiparskom opusu autora Tonka Maroevića i Mladenke Šolman. a 2007. Godine u Gliptoteci je održao izložbu „Skulpura 1984. – 2007.“ Vrijedno je istaknuti da je ovaj klasik hrvatskog slikarstva 2012. godine prigodom retrospektivne izložbe u Galeriji umjetnina grada Splita toj ustanovi darovao 30 vrijednih djela. Posljednja velika izložba radova Šime Perića organizirana je 2015. godine u Galeriji Adris u Rovinju marom Igora Zidića. Šime Perić dobitnik je više nagrada, među kojima se posebno ističe državna „Nagrada Vladimir Nazor“ za životno djelo 1990. godine.
Antonija Škrtić, Gradski muzej Karlovac

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.