Centralni spomenik žrtvama fašizma 2003. godine (detalj, vučje glave), autor Vanja Radauš

Centralni spomenik žrtvama fašizma 2003. godine (detalj, vučje glave), autor Vanja Radauš, hrvatski kipar i grafičar 1906-1975

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.