Kupanje na Korani 1944. godine, a u pozadini, desno, nazire se bunker

Kupanje na Korani 1944. godine, a u pozadini, desno, nazire se bunker 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.