Vera Turkalj i Branka Priselac 1948. godine na Korani (u pozadini stari hotel)

Vera Turkalj i Branka Priselac 1948. godine na Korani (u pozadini stari hotel)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.