Maturanti Trgovačke škole 1975. godine sa profesorom Anzićem i razrednikom Nišević Bogdanom

Maturanti Trgovačke škole 1975. godine sa profesorom Anzićem i razrednikom Nišević Bogdanom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.