Banijanski "fakini" 1966.

Banija 1966. godine - ekipa banijanskih "fakina" dr Damir Tuškan, dr Željko Petrak, Andrija Štalcar, Gajšek...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.