Prva generacija konobara, Ekonomska škola (Mile Mraović Simić) 1976. godine

Prva generacija konobara, Ekonomska škola (Mile Mraović Simić) 1976. godine: Nenad Gledić, Vojo Krivokuća, Iva Gudelj, Kljaić, Pruga, Perić, Gajski, Sertić, Darko Butina...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.