Sokolski slet 1938.

Sokolska župa Karlovac održala je 4. i 5. lipnja 1938. godine svoj IV. slet kao uvod u proslavu 20-te godišnjice Jugoslavije i kao glavni pokus za X. svesoklski slet u Pragu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.