GRAD KARLOVAC I NJEGOVA OKOLICA - Hinko Krapek

Fotomonografija „Grad Karlovac i njegova okolica“ karlovačkog fotografa Hinka Krapeka u vlasništvu je DVD Karlovac.
Primjerak čije su fotografije odskenirane i nalaze se u albumu poslužio je kao nagrada za tombolu Dobrovoljnog vatrogasnog družtva u Zagrebu 7. veljače 1891. godine a poklonio ga je sam autor fotografija, fotograf Hinko Krapek, koji je ujedno bio i kapetan Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Karlovcu (što se vidi i na skenu posvete). 
Fotografije su snimljene prije 1891. godine, a nazivi su originalno prepisani sa fotografija. 

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.