Izložba u Hotelu Korana 1985.

Otvorenje izložbe slikara Slobodana Bobe Bursača u galeriji Hotela Korana u 12. mjesecu 1985. godine. Izložbu su organizirali članovi grupe "Kretanja" koji su ujedno i vodili galeriju.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.