Maturanti 1995. godine

Ratni maturanti Ekonomsko-turističke škole , svibanj/lipanj 1995. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.